"NADA YOGA" - Vol. 1 & 2 and "NADA YOGA STOTRAMALA" - Vol. 1,2 & 3 by SWAMINI. SATYAVRATANANDA

 

NADA YOGA STOTRA MALA

Volume #1

Volume #2

1. SRI GANESHA PANCHARATNAM

1. SRI GANESHA STOTRAM

2. GURU ASHTAKAM

2. SRI TAPOVANASHATKAM

3. SARADA STOTRAM

3. CHANDRASEKHARAASHTAKAM

4. SRI RAMA STOTRAM

4. BALAMUKUNDAASHTAKAM

5. SRI KRISHNAASHTAKAM

5. SRI RAMAYANA VANDANAM

6. SRI SIVA PANCHAKSHARA STOTRAM

6. SRI MARGABANDHU STOTRAM

7. SRI KARTHIKEYA STOTRAM

7. DASAVATARA STOTRAM

8. MAHALAKSHMI ASHTAKAM

8. LINGAASHTAKAM

9. ADITYA HRIDAYAM

9. ACHUTAASHTAKAM

10. SRI HANUMATH PANCHARATNAM

10. HANUMAN NAMASKARA

11. TOTAKAASHTAKAM

11. GURU STOTRAM

12. MADHURAASHTAKAM

12. DAKSHINAMURTHY STOTRAM

13. SRI SWAMI DAYANANDA PANCHAKAM

13. KASI VISWANATHA STOTRAM

14. PATANJALI KRITA NATARAJA STOTRAM

14. SRI ANNAPOORNA STOTRAM

15. SRI MAHISHASURA MARDINI STOTRAM

15. SRI SITARAMAYORDHYANAVANDANAMCHA

 

16. MEENAKSHI PANCHARATNAM


NADA YOGA STOTRA MALA

Volume #3

1. GANGA STOTRAM

2. KANAKADHARA STOTRAM

3. DEVYAPARADHA KSHAMAPANA STOTRAM

4. BHAVANYASTAKAM

5. MANGALASHTAKAM

6. GURUPADUKA STOTRAM

7. KALABHAIRAVASHTAKAM

8. SHIVAPARADHA KSHAMAPANA STOTRAM

9. BHAJAGOVINDAM

10. UPADESA SARAM

11. NIRVANA SHATKAM